Är du lätt att jobba med?

Det finns många attraktiva personlighetsdrag och beteenden. Några av dessa används frekvent, kanske för ofta, i presentationer av den egna profilen. Oavsett om det är på ett CV, i en arbets- eller uppdragsansökan eller vid en muntlig presentation så saknas sällan formuleringar som ”drivande”, ”självgående”, ”stor social förmåga” och ”duktig kommunikatör” när en projektledare beskriver sig. Jag påstår inte på något sätt att detta inte stämmer, det gör det säkerligen och det är precis det som är min poäng. Dessa egenskaper är snarast sanitetsfaktorer för en person som effektivt ska åstadkomma förändring genom att leda andra individer. Inte något som sätter dem isär från andra. 

Om man istället vänder på kultingen och funderar över hur riktigt duktiga och uppskattade personer beskrivs av andra i deras närhet, både uppåt och nedåt i rapporteringsledet, så finns det en formulering som ofta återkommer: ”hon är så lätt att jobba med”.

Fundera på det. För min del stämmer det absolut, de som jag helst arbetar åt, tillsammans med och väljer till mina projekt är tveklöst de jag tycker är just lätta att jobba med. Efter att ha diskuterat frågan med flera i vårt nätverk verkar det som att de faktiska beteenden som gör dig lätt att jobba med bland annat är:

 • Identifiera problem men kommunicera lösningsförslag – att tänka igenom problemet och formulera en väg framåt, ett sätt att lösa problemet, innan du tar upp det är både effektivt och uppfattas som positivt
 • Lyssna, fråga och försäkra dig om att du förstått – Många av oss har en reflex som säger att vi borde kunna allt och förstå direkt. Att åsidosätta den och våga vara ärligt ovetande minskar risken för missförstånd och ökar tilliten till dig.
 • Var nåbar – Inte dygnet runt, inte året runt men när du faktiskt arbetar så var nåbar. Svara i telefonen. Återkoppla på röstmeddelanden inom arbetsdagen. Svara på e-post inom ett dygn. Syns på kontoret. Att kunna säga ”Ok, jag har noterat det och återkommer under nästa vecka” istället för att styras reaktivt av samtal och e-post är en självklarhet. Men låt inte folks försök att kontakta dig landa i ett svart hål. (Jag vet, detta är svårt och vi jobbar alla på det men oj vad vi uppskattar de som är riktigt duktiga här!)
 • Stå för din åsikt och respektera andras rätt att stå för sin – Konflikter är en oundviklig och i grunden positiv sak, som skapar dynamik och förändring. För att det ska uppstå positiva konflikter krävs det att medarbetare vågar säga emot, stå för och öppet diskutera sina åsikter. Att vara lätt att jobba med är inte detsamma som att vara slätstruken, i ett högpresterande team uppskattas och uppmuntras konstruktiv konflikt.
 • Var tydlig med vad du förväntar dig och vad andra kan förvänta sig av dig – oavsett om det handlar om att sammanfatta actions i slutet av ett möte eller sätta riktlinjerna för arbetet i en projektgrupp eller på en workshop: var tydlig med förväntningarna. Om det finns utrymme för misstolkning, förtydliga. Om det är oklart när någon annan styr agendan, ifrågasätt. Alla uppskattar tydlighet och det är en förutsättning för effektivitet.
 • Var positiv – om du ser möjligheter där andra ser problem, bingo. Om du gör vad du kan för att ge andra energi och belysa saker ur ett positivt perspektiv, bravo. Om detta bara är ”sådan du är”, grattis. Om inte, fundera på vilka faktiska beteenden som du själv uppfattar som positiva och försök anamma ett av dem under den kommande veckan.

Så, vad kan du göra i din arbetsvardag för att bli lättare att jobba med?

2 comments

 1. Arne Evertsson

  Det är sex mycket bra punkter. Fast även om man uppfyller alla sex kan risken för hög friktion finnas – om det finns en stor skillnad i ambitionsnivå. Man måste välja rätt projekt.

  • Lars Berglund

   Bra poäng Arne! Att välja rätt projekt låter absolut som ett sätt att undvika det problemet. Om man ändå befinner sig i en situation där man måste hantera det tror jag att en tydlig diskussion om både den gemensamma ambitionsnivån och varje individs dito kan vara nyttig. Då kan man, beroende på förutsättningarna, antingen anpassa roll- och arbetsfördelningen efter ambitionsnivå eller försöka förändra inställningen där glappet är för stort.

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>