Är du Projektledare eller Projekt-Ledare?

Den vanligaste översättning till engelska av ordet projektledare är project manager.

Med jämna mellanrum kommer det mer eller mindre intressanta inlagor i debatten som handlar om leders versus managers. Oftast framställs i den debatten leaders som det eftersträvansvärda och managers som det man inte vill vara. Leaders brukar utmålas som de som får följare genom sin personlighet, som de kreativa och de modiga. Managers å andra sidan beskrivs som formellt tillsatta, regelstyrda ”ordnung muss sein” människor.

Inte särskilt kul för den som har yrket project manager, eller hur?

Typiskt för projekt är att de på en känd tid ska åstadkomma ett (hyfsat) väldefinierat resultat med en viss kvalitet till en viss kostnad. För att klara det uppdraget måste man inte bara hantera dessa dimensioner i relation till varandra utan även resurser, risker, kommunikation, och tillförsäkra sig de externa förmågor i form av varor och tjänster som behövs. Projektledaren ska dessutom balansera allt detta mot vartannat. För den skull använder man processer och tools and techniques. Jaha, där har vi alltså både regler och ordning och reda. Dessutom utses oftast projektledaren formellt. Managers alltså!

Eller?

Få uppfattningar i världen gäller för alla fall och situationer, men min egen erfarenhet som säkert lämnat sitt bidrag till min gråsprängda hårfärg, är att ju större åtagande projektledaren har att leverera, desto viktigare är det att vara en ledare av organisation och människor i förhållande till att vara en fena på att kunna utföra de olika metoder som finns för olika utmaningar och situationer inom projektledning.

Ett projekt med en budget på fem miljoner och fem resurser har av naturliga skäl i absoluta termer mindre vingelmån än ett projekt på 50 miljoner och femtio resurser. Låt oss ta projektkostnader som exempel. Dålig administration av det lilla projektet slår igenom snabbt och små kostnadssnedsteg kan slå igenom tydligt.

Det större projektet å andra sidan har många likheter med att leda ett företag med alla dess utmaningar att komma till målet med hela firman i behåll och en vinst på banken därtill. Det ställer stora krav på projektledaren att veta vad och vilka processer, Tools and techniques som är rätta att använda i den specifika situationen, men inte minst förmågan att leda den större bodyn av människor som ytterst allihop är individer. Samtidigt får en felaktig kostnad på hundra tusen en marginell påverkan, i alla fall om projektledaren kan hantera budget och risk.

Inom projektledningsgebitet pratas det ofta mycket om metod. Men – ju större projekt, desto viktigare blir projektledarens förmåga som ledare i förhållande till projektledarens förmåga inom projektmetod. Förhållningssättet till processer och tools and techniques handlar, ju större projektet är, mer om det som brukar kallas scalability än att vara den som bäst i praktiken kan använda själva metoden.

Som på den tiden för länge sedan när de byggde de stora katedralerna i Europa. Det var viktigare för murarmästaren att veta vilka stenar som behövdes och i vilken ordning för att få ett valv att hålla än att personligen vara bäst på att kunna utföra stenhuggeri. Men om inte varje stenhuggare högg rätt på sin sten och var klar i tid, ja då rasade valvet ner över murarmästaren (man hade som tradition att när man tog bort byggnadsställningarna skulle murarmästaren stå mitt i byggnaden).

Tillbaka till nutid.

Ovan smög vi in ordet situation.

För hur, slutligen, är då en bra ledare? Målstyrande? Dirigerande? Stödjare? Byråkrat? Alla dessa ledarstilar är användbara. Men ingen av dem är användbar i alla situationer.

En bra Projekt-Ledare har skaffat sig något sätt som fungerar väl för att, oavsett vilken grundstil denne har i sitt ledarskap, på ett effektivt sätt kunna anpassa sin ledarstil utifrån aktuell situation.

En bra Projekt-Ledare har koll på metoderna och kan skala även dem efter situationen. En bra Projekt-Ledare höjer sig över projektmetoderna och steppar upp såsom ledare av organisation och människor.

Är du Projektledare eller Projekt-Ledare?

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>