Kategori: Feature

Gör intressenthantering till något dubbelriktat

De flesta duktiga projektledare som jag känner och har arbetat tillsammans med fäster väldigt stor vikt vid intressenthantering. Man planerar för det, lägger ner tid på att identifiera möjliga intressenter, analysera dem, skapa en strategi för att hantera dem och följer upp arbetet kontinuerligt. Utifrån detta får man en bra bild över vem man från projektets sida behöver kommunicera med, hålla informerade och till syvende och sidast hålla nöjda.

Läs mer

Lyckas leda förändring!

Projektledning innebär allt som oftast att förändra, att se till att något görs annorlunda imorgon än idag av en grupp människor, t ex medarbetarna på en arbetsplats. Antigen för att de själva vill det, eller för att andra vill det.

Det finns flera undersökningar som visar att förändringsarbete i företag och organisationer ofta inte når målen, man kan se uppskattningar på att allt ifrån 30 till 70-80% av alla förändringsinitiativ aldrig når hela vägen fram. Beror misslyckandena på de som leder förändringsarbetet, att de är dåliga ledare?

Läs mer

Det affärsdrivna projektkontoret

Statistiken talar sitt tydliga språk. Allt för många projektkontor läggs ner efter bara något/några år. (25% efter 1 år, 50% efter 2år, 75% efter 4 år) En undersökning gjord av Mark Price Perry på BOT International 2007 visade att ett framgångsrikt projektkontor:

  • Har tydliga och mätbara mål.
  • Fokuserar på affärsnytta och hastighet medan mindre framgångsrika projektkontor fokuserar på metodik
  • Gav sig själv medelbetyg jämfört med mindre framgångsrika projektkontor som ger sig själv toppbetyg
  • Får toppbetyg av ledningen jämfört med mindre framgångsrika projektkontor som får medelbetyg av ledningen.
  • Lägger lite tid på att sälja sina tjänster till den egna verksamheten medan de mindre framgångsrika projektkontor lägger ner betydande tid på att sälja sina tjänster.

Läs mer

Introduktion till PMI®, PMP® och PMBOK Guide®

Detta är en snabbguide till den kunskapsmassa som man behöver behärska för att examineras som Project Management Professional (PMP®) eller Certified Associate in Project Management (CAPM®). Eftersom examinationen är på engelska har vi valt att ibland behålla de engelska benämningarna, alternativt skriva ut såväl den engelska benämningen som en svensk översättning. 

Läs mer

Erfarenhetsutbyte över gränserna

Ibland kan jag ha lite för stort fokus på den organisation jag arbetar i eller utför uppdrag åt. Detta får till följd att gränserna för var jag letar svar på problem och utmaningar blir allt för snäva. Tanken på de unika förutsättningarna i organisationen får företräde framför likheterna med andra aktörer i samma bransch, andra individer på motsvarande position i andra branscher och en hel uppsjö av andra som säkerligen redan både mött samma utmaningar och hittat ett otal kreativa lösningar på dem.

Läs mer

Lansering av weloveprojects.se – Sveriges bästa projektblogg?

Efter en liten tids laborerande med blogg-formatet lanserar Arkatay idag officiellt vår nya blogg här på weloveprojects.se, där vi kommer att skriva om framför allt projektledning och närliggande ämnen som program- och portföljhantering. Vi kommer att ha informativa, roliga inlägg som manar till eftertanke och som är lärorika. Vi vill att de som följer vår blogg ska utvecklas som projektledare samtidigt som de har roligt. Eftersom vi älskar all form av feedback, så uppmanar vi er alla att kontakta oss eller kommentera artiklarna på bloggen med kritik, frågor eller bara lite uppmuntran. 

Läs mer

Varför certifiera sig som projektledare? Vilken certifiering ska man välja?

Arkatay har som ambition att höja projektmognaden i Sverige – bland annat genom att erbjuda certifierings-förberedande utbildningar inom projektledning. Genom certifierade projektledare säkerställs att organisationers projekt leds av personer med rätt kunskap, kompetens och erfarenhet. 

Läs mer