Kategori: Personlig utveckling

WBS och nedbrytning av projektets resultat

Någonting som är viktigt för en framgångsrik leverans av projekt är nedbrytning av resultatet i dess beståndsdelar. PMBOK® Guide kallar det här för WBS – Work Breakdown Structure, och principen förekommer även i många andra metoder. Det är en hierarkisk nedbrytning av omfattningen i projektet, och kan anta en grafisk trädform, en text-outline eller i vissa fall som en hiearki i Excel. 

Läs mer

Är du lätt att jobba med?

Det finns många attraktiva personlighetsdrag och beteenden. Några av dessa används frekvent, kanske för ofta, i presentationer av den egna profilen. Oavsett om det är på ett CV, i en arbets- eller uppdragsansökan eller vid en muntlig presentation så saknas sällan formuleringar som ”drivande”, ”självgående”, ”stor social förmåga” och ”duktig kommunikatör” när en projektledare beskriver sig. Jag påstår inte på något sätt att detta inte stämmer, det gör det säkerligen och det är precis det som är min poäng. Dessa egenskaper är snarast sanitetsfaktorer för en person som effektivt ska åstadkomma förändring genom att leda andra individer. Inte något som sätter dem isär från andra. 

Läs mer