Kategori: Projektkontor

Det affärsdrivna projektkontoret

Statistiken talar sitt tydliga språk. Allt för många projektkontor läggs ner efter bara något/några år. (25% efter 1 år, 50% efter 2år, 75% efter 4 år) En undersökning gjord av Mark Price Perry på BOT International 2007 visade att ett framgångsrikt projektkontor:

  • Har tydliga och mätbara mål.
  • Fokuserar på affärsnytta och hastighet medan mindre framgångsrika projektkontor fokuserar på metodik
  • Gav sig själv medelbetyg jämfört med mindre framgångsrika projektkontor som ger sig själv toppbetyg
  • Får toppbetyg av ledningen jämfört med mindre framgångsrika projektkontor som får medelbetyg av ledningen.
  • Lägger lite tid på att sälja sina tjänster till den egna verksamheten medan de mindre framgångsrika projektkontor lägger ner betydande tid på att sälja sina tjänster.

Läs mer

En ny standard för projektportföljshantering har fötts

Delegaterna utanför Austrian Standards institute

Denna vecka var det ISO-standardiseringsmöte i Wien för projekt-, program- och portföljförhantering. År 2013 publicerades ISO-standarden för projektledning, ISO 21 500. Denna standard antogs globalt, och har byggts på PMBOK® Guide från PMI (Project Management Institute).

I fredags var det en omröstning för att publicera nästa standard i familjen, ISO 21 502 för projektportföljhantering (formellt heter den ”Project, programme and portfolio management – Guidance on portfolio management”). Jag kommer här att beskriva kortfattat några aspekter av standardiseringsarbetet, vilka fördelarna det finns med standarder, och lite om själva standarden.

Läs mer

Definition av intressent (stakeholder)

Det är en liten nyansskillnad i definitionerna av en intressent i PMBOK® Guide, 5th edition och ISO 21500 för projektledning. Båda definitionerna definierar en intressent som någon som kan påverka, bli påverkad eller upplever sig som påverkad (”affect, be affected by, or perceive itself to be affected”) av projektet. Skillnaden ligger i vad ”någon” är. PMBOK® Guide säger att det är en individ, grupp eller organisation (”individual, group, or organization”), medan ISO 21500 säger att det är en person eller organisation (”person or organization”). 

Läs mer

Resurshantering i matrisorganisationer

Beroende på projektets art och hur organisationen där projektet bedrivs ser ut varierar också behovet av resurshantering. Detta inlägg är avsett att ge idéer kring hur en strukturerad resurshantering kan se ut i en större organisation med många pågående projekt. 

Läs mer

Gemensam bild av verkligheten

Nyckeltal och andra mätetal används med fördel i kommunikationen såväl inom projektet som med yttre intressenter. Genom att välja ut och förankra dessa i ett tidigt skede skapas förutsättningar för att alla delar samma bild av projektets status. På så sätt bidrar väldefinierade nyckeltal och mätetal till att beslut kan fattas baserade på fakta och att osäkerhetsfaktorn minskas. Det är viktigt att nyckeltal och övriga mätetal definieras för de aktiviteter som har en direkt påverkan på projektets framgång eller misslyckande. 

Läs mer

Business Case – PMBOK, PRINCE2 och ISO 21500

En sak som skiljer sig åt mellan PRINCE2 och PMBOK® Guide är i synen på business case, och där har jag tyckt attPRINCE2 faktiskt har ett bättre synsätt. De hävdar att man vid projektstarten bara har ett utkast till business case (outline business case). Inte förrän man har planerat har man en tydlig bild av kostnaderna, och det är först då som ens business case är komplett. Nu när jag satt och läste i ISO-standarden som överlag är väldigt influerad av PMIs synsätt, så ser jag att man nu tagit till sigPRINCE2s variant. Det är mycket bra, och det innebär troligen att vi kommer att få med det synsättet i PMBOK® Guide i framtiden också.