Kategori: Certifiering

Introduktion till PMI®, PMP® och PMBOK Guide®

Detta är en snabbguide till den kunskapsmassa som man behöver behärska för att examineras som Project Management Professional (PMP®) eller Certified Associate in Project Management (CAPM®). Eftersom examinationen är på engelska har vi valt att ibland behålla de engelska benämningarna, alternativt skriva ut såväl den engelska benämningen som en svensk översättning. 

Läs mer

PMP-förberedelser – processpussel

För att klara PMP-certifieringen, så behöver man känna till alla processer som är definierade i PMBOK® Guide, och därför har Arkatay tagit fram ett pussel som gör att man kan träna på processerna: http://www.arkatay.se/arkatay-process-puzzle-for-pmbok-guide-4/

Arkatays processpuzzel
Arkatays processpuzzel

På så sätt kan man själv utvärdera sina kunskaper om processerna regelbundet, samtidigt som man tränar på ett roligt sätt. Ett tips är att själv stegra svårighetsgraden genom att beskriva syftet med varje process, tekniker och in- och utdata samtidigt som man placerar ut processen. Vi har fått mycket positiv feedback på det här pusslet, och det används bl.a. flitigt av många PMP-studenter i Brasilien!

Varför certifiera sig som projektledare? Vilken certifiering ska man välja?

Arkatay har som ambition att höja projektmognaden i Sverige – bland annat genom att erbjuda certifierings-förberedande utbildningar inom projektledning. Genom certifierade projektledare säkerställs att organisationers projekt leds av personer med rätt kunskap, kompetens och erfarenhet. 

Läs mer