Kategori: Tekniker

Tips om mötesanteckningar

På följande blogginlägg finns lite tänkvärdheter angående den ädla konsten att skriva minutes of meeting: http://blog.cyberlis.com/2012/04/30/gotta-minutes.aspx, där man bland annat kan läsa följande:

Bottom Line: get it in writing and have it accepted into the record by the attendees and you don’t have to worry about ambiguity in future.

Läs mer

Gör intressenthantering till något dubbelriktat

De flesta duktiga projektledare som jag känner och har arbetat tillsammans med fäster väldigt stor vikt vid intressenthantering. Man planerar för det, lägger ner tid på att identifiera möjliga intressenter, analysera dem, skapa en strategi för att hantera dem och följer upp arbetet kontinuerligt. Utifrån detta får man en bra bild över vem man från projektets sida behöver kommunicera med, hålla informerade och till syvende och sidast hålla nöjda.

Läs mer

Lyckas leda förändring!

Projektledning innebär allt som oftast att förändra, att se till att något görs annorlunda imorgon än idag av en grupp människor, t ex medarbetarna på en arbetsplats. Antigen för att de själva vill det, eller för att andra vill det.

Det finns flera undersökningar som visar att förändringsarbete i företag och organisationer ofta inte når målen, man kan se uppskattningar på att allt ifrån 30 till 70-80% av alla förändringsinitiativ aldrig når hela vägen fram. Beror misslyckandena på de som leder förändringsarbetet, att de är dåliga ledare?

Läs mer

Projektuppstart

Nu har du fått ditt projekt och din projektbeställare är eld och lågor och vill att det här projektet skall komma igång, nu nu NU!

Har du fått en uttömmande projektbeställning? Eller fick du skriva den själv? Din projektbeställning är din första analys av läget. Den visar vilken viktigt information som finns och vilken information som saknas. Den skall också visa vilka förutsättningar du fått för ditt projekt. Gör den det? Är det de rätta förutsättningarna? Om inte måste du för projektets skull envist söka klargöranden tills du bedömer att du fått veta tillräckligt för att kunna acceptera projektet.

Läs mer

Vad ska man med en WBS till?

En WBS används för att på ett enkelt, tydligt och överskådligt sätt kommunicera omfattningen av hela projektet till olika intressenter. Det är också ett verktyg för att följa upp och rapportera status i projektet. Eftersom olika intressenter kan vilja ha olika vyer av projektet, så kan man ibland behöva olika sorters WBS:er. Man skulle kunna ha WBS:er med olika fokus, t.ex: produkter, tjänster, faser och ansvar.

Läs mer

Tips till effektiva möten

Vi har suttit i många ineffektiva möten. Som projektledare eller projektdeltagare är det oerhört frustrerande. Av den anledningen vill vi delge några viktiga tips, som du kan använda för att bidra till effektiva möten. Det gäller både för dig som mötesordförande och för dig som mötesdeltagare. Vi lovar att du kommer att märka skillnad. 

Läs mer

Överskådlig plan i MS Project

Din plan innehåller flera hundra aktiviteter och Gantt-schemat ser ut som barnens Legobitar på golvet en julaftonskväll. I morgon skall du presentera din plan för projektteamet/kunden/<wbr />styrgruppen på ett begripligt sätt. I det läget brukar i alla fall jag rita ihop en enkel plan i PowerPoint eller Keynote med en tidsaxel, några rektanglar och lite text. Inför nästa presentation gäller det att komma ihåg att uppdatera presentationen med de senaste datumen.

Läs mer

Introduktion till PMI®, PMP® och PMBOK Guide®

Detta är en snabbguide till den kunskapsmassa som man behöver behärska för att examineras som Project Management Professional (PMP®) eller Certified Associate in Project Management (CAPM®). Eftersom examinationen är på engelska har vi valt att ibland behålla de engelska benämningarna, alternativt skriva ut såväl den engelska benämningen som en svensk översättning. 

Läs mer

1-on-1 – ett kraftfullt verktyg även för projektledare

Det finns säkerligen lika många verktyg, metoder och processer inom ledarskap och projektledning som det finns tillfällen att applicera dem på. Vissa grandiosa och nästan skrämmande i sin spännvidd, andra enkla, lättförklarliga och redo att användas från första gången du hör talas om dem. Inte sällan tillhör de riktigt kraftfulla verktygen den senare kategorin och att 1-on-1-möten är en av dessa tycker nog de flesta som provat – och gett det en ärlig chans. Det fungerar lika bra i din roll som linjechef som projektledare med underställda projektmedarbetare.

Läs mer