Coachande förhållningssätt

Som projektledare är det bra att ha ett coachande förhållningssätt till sin grupp. Det innebär att man inte löser alla problem åt gruppen, utan att man istället genom kraftfulla frågor låter gruppen komma fram till en lösning. Fördelen är att gruppen blir mer engagerad och de får en bättre bild av målen och sätten att nå dit. Kraftfulla frågor är frågor som gruppen eller individen inte tänkt på tidigare, och märks bäst genom att det uppstår en tystnad när gruppen funderar på frågan. 

De flesta kraftfulla frågor är specifika för situationen, men exempel på relativt generiska kraftfulla frågor är: ”finns det något alternativt sätt att lösa problemet på?” eller ”hur tror ni att användarna känner för lösningen?”. Ett coachande förhållningssätt handlar om bygga upp en gemensam målbild, säkerställa att alla förstår den och att det finns ett litet enkelt första steg mot den gemensamma målbilden. En annan viktig aspekt i ett coachande förhållningssätt är att man tror på gruppens förmåga – att man ser den som större än vad de själva ser sig. Det finns även akademiska bevis på att om man förväntar sig en högre prestation, så kommer prestationen från gruppen att höjas (jmf. ex. Vrooms ”Expectancy theory”).

Så lita på dina teammedlemmar. Förvänta dig att de kommer att prestera sitt bästa. Ge teamet mer ansvar över sina roller och hur de ska genomföra sina uppgifter. Om du fokuserar på att ställa rätt frågor, uppmärksammar det som görs istället det som inte görs och målar de stora penseldragen istället för att dyka ner i detaljerna, så talar allt för att motivationen och prestationen i ditt team ökar.

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>