Coachande ledarskap – en enkel process

Genom ett coachande förhållningssätt kan man som projektledare bygga motivation och öka prestationen. När coaching fungerar är det oerhört kraftfullt, och man bör alltid börja med att försöka få projektdeltagarna att på egen hand komma fram till mål och de första stegen mot målen. Som coach är man aktivt lyssnande och ställer kraftfulla frågor, samtidigt som man har en stark tro på individens kapacitet och förmåga att själv nå sina mål. 

Vi på Arkatay analyserade en del olika processer och litteratur som fanns på området, och tog fram en egen enkel process (som dock inte skiljer sig mycket från de flesta andra):

  1. Startup – ämne för samtalet, återbesök drömmål / tema, mål för samtalet, agenda för samtalet, vad har hänt sedan sist?
  2. Reality – identifiera nuläget för ämnet
  3. Goal – identifiera önskat läge, visualisera, hur ser det ut när ämnet är löst/uppnått?
  4. Options – vilka möjligheter finns för att ta ett steg närmre målet? Vilka resurser kan utnyttjas?
  5. Will – skapa handling och motivation. Skapa positiv plikt. Identifiera och överbrygg hinder. Bestäm uppföljning.
  6. Wrap-up – sammanfatta, ev. dokumentera, förstärk insikter, ge feedback

För att bli ännu bättre på coaching har vi på Arkatay en coachring, där alla i företaget coachar respektive blir coachad av någon annan på företaget. Det är enkelt att lära sig processen, men svårt att bli riktigt duktig.

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>