Definition av intressent (stakeholder)

Det är en liten nyansskillnad i definitionerna av en intressent i PMBOK® Guide, 5th edition och ISO 21500 för projektledning. Båda definitionerna definierar en intressent som någon som kan påverka, bli påverkad eller upplever sig som påverkad (”affect, be affected by, or perceive itself to be affected”) av projektet. Skillnaden ligger i vad ”någon” är. PMBOK® Guide säger att det är en individ, grupp eller organisation (”individual, group, or organization”), medan ISO 21500 säger att det är en person eller organisation (”person or organization”). 

Så i princip det enda som skiljer dem åt är att PMBOK® Guide har inkluderat grupp som en intressent. Det är något som jag tycker är mycket viktigt att man gör, och jag gillar därför deras definition mycket bättre. Anledningen till det är att man kan vilja ha en intressent som ”media”, ”användarna” eller ”befolkningen” i sitt projekt, som är för många eller abstrakta för att ha som individer, men som inte heller är organisationer.  Hur arbetar ni med grupper av intressenter?

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>