Effektiva riskworkshops

Här är ett förslag på hur man kan arbeta effektivt för att få upp så många risker som möjligt på bordet på så kort tid som möjligt.

 • Utgå från konsekvenserna – inte riskerna
  • Be deltagarna lista konsekvenser som inte får inträffa
  • Dela upp konsekvenser i en grupp för levaransen, och en för resultatet
  • Gruppera konsekvenser, och prioritera dem med prickar
  • Försök storleksbedöma konsekvensernas påverkan i tid, kostnad, omfattning, kvalitet och andra viktiga områden
 • Hitta orsaker till varje konsekvens
  • Börja med den konsekvens som har störst påverkan, och arbeta successivt av listan i prioritetsordning
  • För varje konsekvens, försök komma på alla orsaker som kan resultera i konsekvensen
  • För varje orsak, försök uppskatta sannolikheten att den inträffar
 • Dokumentera risker
  • Varje risk utgörs av ett par av orsak och konsekvens
  • Justera riskens sannolikhet och påverkan vid behov
  • Försök fånga upp korrelation till andra orsaker och dokumentera det
 • Prioritera risklistan

Prova gärna och berätta hur det gick.

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>