En ny standard för projektportföljshantering har fötts

Delegaterna utanför Austrian Standards institute

Denna vecka var det ISO-standardiseringsmöte i Wien för projekt-, program- och portföljförhantering. År 2013 publicerades ISO-standarden för projektledning, ISO 21 500. Denna standard antogs globalt, och har byggts på PMBOK® Guide från PMI (Project Management Institute).

I fredags var det en omröstning för att publicera nästa standard i familjen, ISO 21 502 för projektportföljhantering (formellt heter den ”Project, programme and portfolio management – Guidance on portfolio management”). Jag kommer här att beskriva kortfattat några aspekter av standardiseringsarbetet, vilka fördelarna det finns med standarder, och lite om själva standarden.

Det är viktigt med standardisering. Tänk på alla problem som uppstår på grund av skillnader i begrepp, såsom användning av millimeter jämfört med tum, och hur det påverkar hela branscher. 1999 förlorade NASA en raket som skulle till mars på grund av felaktiga konverteringar. Den kostade en miljard. I företag idag uppstår hela tiden missförstånd på grund av begreppsförvirring och skillnader i terminologi och arbetssätt. Standardisering säkerställer att alla kan förstå varandra, och på så sätt minskar det handelshinder, och möjliggör även att det som är ”best practice” sprids från företag till företag.

Jag har väldigt positiva erfarenheter från att ha varit en del av ISO-standardisering av projektportföljhantering i två år. Arbetet ger en djupare inblick i domänen, bättre förståelse för internationella skillnader och ger en hel del insikter från ledande utövare från olika branscher. Det är också förmodligen ett av de bästa sätten att lära och förbättra sin förhandlingsteknik. Och det ger en ett formidabelt nätverk.

ISO-arbete i full gång

Under standardiseringen har jag insett hur olika människor tolkar saker annorlunda, och hur vissa av dessa skillnader verkligen kan vara grundläggande för att kunna komma överens. I många organisationer avslöjas dessa skillnader sällan, men i standardiseringen är vi tvungna att avslöja alla meningsskiljaktigheter för att kunna komma överens. ISO standardisering kräver konsensus, vilket innebär att alla delar av standarden måste godkännas av alla inblandade länder. Detta är tidskrävande och utmanande – men det fungerar förvånansvärt bra. Det händer bara enstaka gånger att det inte går att komma överens om vissa delar.

ISO-standarden för projektportföljhantering är en informativ standard, vilket innebär att du inte kan bli certifierad i den. Detta innebär också att den inte beskriver hur du ska göra, utan bara vad du ska göra. Standarden sätter sammanhangen, beskriver några av förutsättningarna du behöver för att det ska fungera bra, och vad du bör göra för att hantera portföljer.

Det återstår fortfarande en hel del att förbättra i standarden, men efter offentliggörandet kan branschen bestämma sig för hur användbar den är och föreslå ytterligare förbättringar för nästa revision som väntas inledas inom ett par år.

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>