En RACI-matris är relativ!

En RACI-matris är en sorts RAM (Responsibility Assignment Matrix), där man sätter ansvar för olika aktiviteter i matrisform. RACI är akronym för Responsible, Accountable, Consult och Inform, som representerar hur varje aktivitet kopplas till olika individer. Det finns lite olika variationer av RACI. I Sverige finns det bland annat en översatt version som kallas HUKI, som står för huvudansvarig, utförande, konsulteras och informeras. Istället för aktiviteter kan ibland ha annat som t.ex. projektmål, ansvarsområden, mätetal och leverabler, men det vanligaste är helt klart aktiviteter. 

Gemensamt för alla dessa är dock att komma ihåg att RACI-matrisen är relativ. Det innebär att de som är ytterst ansvariga (accountable/huvudansvarig) i matrisen är det gentemot någon, t.ex. projektledaren. Om man istället sätter matrisen i relation till sponsorn i projektet så kommer projektledaren i princip alltid att vara ytterst ansvarig för nästan allt i matrisen. Då tillför inte matrisen särskilt mycket. Genom att vara tydligt gentemot vem som ansvaret gäller så blir genast en RACI-matris mycket mer användbar och det blir bättre diskussioner under skapandet.  Desstuom så kan man skapa en hierarki av RACI-matriser för att förtydliga ansvarsområden på flera nivåer i organisationen. RACI-matriser kan vara väldigt effektiva – men bara om de används rätt.

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>