Erfarenhetsutbyte över gränserna

Ibland kan jag ha lite för stort fokus på den organisation jag arbetar i eller utför uppdrag åt. Detta får till följd att gränserna för var jag letar svar på problem och utmaningar blir allt för snäva. Tanken på de unika förutsättningarna i organisationen får företräde framför likheterna med andra aktörer i samma bransch, andra individer på motsvarande position i andra branscher och en hel uppsjö av andra som säkerligen redan både mött samma utmaningar och hittat ett otal kreativa lösningar på dem.

Detta gäller i högsta grad för utmaningar inom ett så ungt och föränderligt ämne som projektledning och kanske finns det fler än jag som ibland går i den fällan? (Inte du, självfallet, men du kanske känner någon?) Även när vi väl lyckats uppfinna vårt hjul kan man ju dessutom kallt räkna med att underlaget det ska användas på förändras, att vagnen behöver gå snabbare eller att någon vill ha det i en annan färg. Det är alltså inte ett engångsbehov att lyssna efter råd och tips på ämnet. Jag är övertygad om att det finns mycket mer vi kan göra för att bli bättre på att återanvända kompetens över gränserna för att bli bättre, mer effektiva och kunna utvecklas tillsammans.

Genom att i allt större utsträckning utbyta praktiska erfarenheter över bolags-, bransch- och sektorgränser kan vi dra nytta av den samlade kompetensen och utöka området i vilket vi kan hitta svar på våra utmaningar. Föreläsningar och annan en-till-många-kommunikation är en viktig form av kunskapsspridning men det kan kompletteras med mer vardagsnära många-till-många initiativ. Tänk dig en Lessons Log som kontinuerligt delas mellan flera liknande projektorganisationer på olika bolag? En gruppdiskussion mellan olika branscher om hur man kvalitetssäkrar och kompetensutvecklar sina projektledare?

Vi kan bli ett bättre Projektsverige tillsammans genom att hitta intressanta samarbetsformer att utbyta kunskap genom. Vilka gränsöverskridande samarbetssätt kan ni föreställa er och vilka hade ni velat ha tillgång till? Det hade varit fantastiskt intressanta att få höra er input på detta i kommentarerna!

3 comments

  1. Mikael Bergkvist

    Vad sägs om en förening likt Marknadsföring i Malmö (www.mim.m.se) där det inte är ditt företag du representerar utan där det är du själv som person som blir medlem och där föreningen under året har ett antal event med olika teman som berikar medlemmen i sin arbetsroll? Jag vet inte om det finns någonting liknande i dagsläget, men det hade i alla fall jag tyckt vore intressant.

    • Klas Skogmar

      Jag skulle vilja slå ett slag för PMI (Project Management Institute), som är världens största ideella organisation inom projektledning. Det är bara trevligt om fler engagerar sig i PMI, och faktum är att jag just nu behöver lite volontärer till min arbetsgrupp inom ”professional development & certification”.

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>