Kartlägg alla antaganden

Finns det outtalade antaganden i ditt projekt? För några år sedan fick jag höra uttrycket:

Assumptions is the mother of all fuckups

Och jag kan bara hålla med. Projektledare antar att de ska få vissa resurser, att beställarna ska finnas tillgängliga, att leverantörer ska leverera i tid och massor av annat. Och när det inte blir som man antagit – så spårar projektet ur och man får lägga massor av tid att få det på banan igen. Enligt PMBOK® Guide så ska man dokumentera sina antaganden, och under riskhantering har de även en teknik som kallas ”assumptions analysis”, som innebär att man utvärderar sina antaganden utifrån ett riskperspektiv. 

Ett antagande bygger alltid på att någonting är 100% sannolikt, och genom att omvärdera sannolikheten och tydliggöra konsekvenserna så  har man mycket bättre möjligheter att hantera de antaganden man gjort. Men hur hittar man alla antaganden som finns? Det är lätt att anta att ett projekt har samma intressenter som förra projektet, men det behöver inte vara så. Det är lätt att anta att projektdeltagarna har samma genomsnittfrånvaro, men det behöver inte vara så. För att fånga upp så många antaganden som möjligt kan man försöka fundera över vilka förutsättningarna för att projektet ska lyckas är. Man kan också använda tekniker som 5-why, brainstorming, experter och gå igenom dokumenterade lessons learned. Genom att fånga upp alla antaganden som finns, både inom projektet och från intressenter, så kan man aktivt hantera dem (t.ex. genom riskhanteringen), och på så sätt öka sannolikheten att projektet lyckas.

Som projektledare vill man undvika att få bära hundhuvudet för problem som uppstår p.g.a. implicita antaganden. Eller som Oscar Wilde uttryckte problemet:

When you assume, you make an ass out of u and me

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>