Kontinuerligt lärande i projekt

IMG_6202_small

Det är vanligt att projekt väntar med utvärdering av lärdomar till slutet av projektet. I agila projekt ser man däremot över arbetssätten löpande, genom regelbundna ”retrospectives”. På så sätt blir lärdomar inte bara någonting som andra ska ta hand om, utan någonting som man konkret kan ändra för att bli mer effektiv i pågående projekt. Det här är värt att ta efter, och man bör därför lägga tid och energi på att kontinuerligt fånga upp lärdomar och implementera förbättringar som gör teamets arbete ännu mer effektivt.

Precis som agila arbetssätt har PRINCE2 en hel del bra verktyg för att säkerställa ett kontinuerligt lärande. Bland annat innehåller alla rapporter ett valfritt stycke ”lessons report”, där man kan beskriva vad man lärt sig under den perioden. Planer innehåller en rubrik ”lessons incorporated”, där man kan beskriva vilka lärdomar man applicerat. Dessutom finns en ”lessons log”, där man löpande kan dokumentera lärdomar man har i sitt projekt. Allt knyts ihop av en av de sju principerna, ”learn from experience”, som vägleder projektledaren i sitt projektarbete.

Oavsett vilken metod eller vilka verktyg man väljer att använda i sitt projekt bör man säkerställa att man:
1. Fångar upp lärdomar från andra projekt
2. Fångar upp lärdomar från detta projekt
3. Applicerar lärdomar på projektet

4. För vidare lärdomar till organisationen

Uppfyller man dessa fyra punkter, så har man kommit en lång bit på vägen för att bli en lärande organisation, vilket gör att man undviker upprepningar av misstag, effektiviserar sitt arbetssätt och kan till och med innebära en viss form av standardisering underifrån. Vänta inte till nästa projekt, utan arbetet med lärdomar kan förbättras när som helst under ett projekt!

Klas Skogmar

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>