Lessons Applied

På en presentation hörde jag talas om ett företag som hade börjat med ”Lessons Applied”, där varje projekt tvingades läsa igenom minst tre tidigare projektutvärderingar och sammanställa vad det innebar för det egna projektet. Prince2 kräver också att man på ett tidigt stadie lär sig från andra projekt och sammanställer det (i en ”lessons log”).

Men istället för att vänta på att andra projekt ska producera Lessons Learned-dokumentation, så bör varje nytt projekt ta ansvar för att lära sig från tidigare projekt. I organisationer där man inte är så bra på att göra projektutvärderingar, eller att sammanställa dem på något bra sätt, så bör man ändå arbeta med lärdomar från tidigare projekt.

Här är några tips:

  • Om det finns projektutvärderingar från tidigare projekt, så bör man använda dessa
  • Ofta finns det utvärderingar eller granskningar som gjorts under projekten. Dessa kan vara bra att gå igenom för att lära sig mer om problemen som uppstår under projektet.
  • Fråga gärna tidigare intressenter om deras erfarenheter, t.ex. sponsor, verksamhet och projektdeltagare, för att på så sätt skapa en egen bild av vad som gått bra och dåligt
  • För att även projektdeltagare ska kunna lära sig av tidigare projekt, så kan man be varje projektdeltagare att höra sig för om tidigare projektdeltagares erfarenheter, så att erfarenheterna sprids på rätt ”nivå”. Alla dessa erfarenheter kan sedan spridas och sammanställas på en större workshop för hela projektet.

Vänta inte på att andra projekt ska ge dig deras erfarenheter – det är ditt ansvar att söka upp erfarenheter, och för det behöver man inte Lessons Learned-dokumentation. Och bästa sättet att skapa en tillgång på bra dokumentation är att det finns en efterfrågan på dokumentationen.

One comment

  1. Pingback: Erfarenhetsutbyte över gränserna | We Love Projects!

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>