Lessons Learned

De flesta organisationer har tyvärr svårt att lära av sina misstag. En del misstag upprepas vid varje projekt, andra kommer i tre- till femårscykler. En anledning till detta är att det brister ilessons learned-processerna inom organisationen. Ofta görs det inte lessons learned på grund av tidsbrist, verklig eller upplevd, och i de fall de görs så försvinner de i dokumentarkiv där de inte gör någon nytta.

Vi på Arkatay Consulting har därför satt ihop förslag på några åtgärder som din organisation kan göra för att bli bättre på lessons learned:

  • Begär lessons learned från andra – genom att sätta förväntningar på andra i organisationen ökar ni motivationen att göra lessons learned för såväl andra som er själva.
  • Definiera din(a) målgrupp(er) för lessons learned, och koppla resultat till projektets och organisationens framgångskriterier.
  • Gör lessons learned ofta – vänta inte tills projektet är färdigt, utan avsätt tid regelbundet under projektet. Bygg in detta i era interna processer så att lessons learned genomförs vid exempelvis varje tollgate eller motsvarande.
  • Involvera många intressenter (360°-reviews) – se till att inte bara teamet intervjuas, utan att även sponsorn och andra intressenter får komma till tals.  Tänk dock på att viss information kan kräva anonymitet.
  • Se projektet ur många perspektiv – t.ex. teknik, processer, kommunikation och ledarskap.
  • Utnyttja olika tekniker – använd intervjuer, workshops och enkäter.
  • Använd checklistor – säkerställ att tidigare erfarenheter fångas upp.
  • Koppla till actions – all feedback bör analyseras och leda till actions för att lärandecykeln ska slutas.
  • Marknadsför, visualisera och utbilda – det räcker inte med att ta fram lessons learned – de måste komma resten av organisationen till del för att de ska göra nytta.
  • Använd externa facilitatorer – externa bolag som har erfarenhet av att samla in lessons learned kan skapa en bättre lärandeprocess, och man får en högre grad av objektivitet. Dessutom benchmarkas organisationen samtidigt.

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>