Myter och missförstånd om ISO9001

ISO 9001 är en standard som många har en relation till och många gånger är det som en syskonkärlek – lite kärlek och lite hat. I detta blogginlägg tänkte jag kommentera några vanliga kommentarerna jag brukar få om ISO9001. Så här kan det låta:

  • ”Vad är det för poäng med ISO9001 när man kan kvalitetssäkra en låg nivå?”
  • ”LEAN är mycket bättre än ISO9001 som bara skapar byråkrati.”

”Vad är det för poäng med ISO9001 när man kan kvalitetssäkra en låg nivå?”

Det är en högst relevant invändning men kommentaren kommer från en missuppfattning om att standarden ska definiera en viss kvalitetsnivå.

ISO 9001 är världens mest kända kvalitetsstandard och det är ett ramverk som ligger till grund för vad ett ledningssystem omfattar. Standarden bygger på åtta ledningsprinciper där en av principerna poängterar ständiga förbättringar som ett sätt att möta kundernas förväntningar. Med ett ISO 9001 certifikat visar företaget att det fungerar effektivt på ett systematiskt och kundorienterat sätt.

Det betyder att organisationen måste förstå sitt ekosystem och på vilket sätt man interagerar med omgivningen.

ISO9001

Några frågor som brukar dyka upp är:

  • Vilka kunder finns? Hur ser deras behov ut? Varför köper de av mig och varför vill jag sälja till just dem? Risker? Vad ska vara uppfyllt för att de ska vara nöjda?
  • Vad finns det för leverantörer? Risker? Hur bidrar leverantörerna till vår utveckling? Vilka är prioriterade?
  • Vad finns det för andra intressenter som har betydelse för verksamheten? Hur ser interaktionen ut?

I slutändan har organisationen gjort ett val av vilka kunder man vill sälja till och på vilket sätt deras behov ska kunna tillgodoses, alltså vilken kvalitet man erbjuder kunderna. ISO9001 säkrar vald kvalitetsnivå inte hög kvalitet.

”LEAN är mycket bättre än ISO9001 som bara skapar byråkrati.”

Denna kommentar är svårare att bemöta då det många gånger handlar om religion och implementation. LEAN och ISO9001 är två utmärkt koncept att arbeta med för att driva ett kvalitetsarbete, jämför detta med en snickare som har olika hammare för olika uppgifter.

Några grova skillnader som är värda att notera är att

  • ISO går att certifiera sig emot men inte LEAN.
  • ISO 9001 är mer vad och LEAN mer hur.

ISO9001

LEAN är en verksamhetsstrategi vars syfte är att effektivisera flödena i en miljö med dynamiska mål. Verksamhetsstrategin definierar hur värden skall produceras och levereras till kunder. Till skillnad mot en affärsstrategi, som definierar vilka värden som skall erbjudas till vilka kunder. Det vanliga är att verksamhetsstrategier fokuserade på effektivisering av resurser, d.v.s. att eliminera sådant som inte är värdeskapande. ISO9001 är baserat på ”Best Practice” och beskriver ett antal områden som ska ingå i ett ledningssystem, ett ramverk. I standarden finns det krav på att driva utvecklingen framåt men den ger inget stöd i hur det ska göras. Denna frihet att välja hur upplevs av många som svaghet i standarden. Min erfarenhet är att LEAN många gånger kan vara svaret på frågan hur.

 

Nå, är nu ISO byråkratiskt eller ej? På en sådan fråga måste jag svara –NJA.

 

Det är snarast så, om ett ledningssystem är allt för detaljerat och omfångsrikt blir det byråkratiskt. Det är ambitionen tillsammans med inbillningen om vad som måste finnas med i ett system och oförmågan att förstå standarden som skapar ett byråkratiskt monster.

 

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>