Måla målbilden

Som projektledare arbetar man i ett tidigt skede med strategiska mål, syfte, effektmål, projektmål, krav, intressenthantering och annan administration. Någonting som sammanför alla dessa, och som dessutom kan engagera teamet och bli tydligare mot alla intressenter är att måla upp målbilden.

Läs mer

Aktiv kvalitetsstyrning leder till mer projektframgång!

Ah, så intelligent sagt!

Eller är det självklart? Är det?

Handen på hjärtat, hur ofta går du igenom hur ditt projekt presterar, själv eller tillsammans med en kvalitetsansvarig eller en extern expert? Och handen på hjärtat, i hur många av dina projekt gör du detta återkommande, t ex en gång i månaden?

Typiskt för projekt är att de på en viss tid ska åstadkomma ett (i bästa fall) väldefinierat resultat (projektets produkt) med en viss kvalitet till en viss kostnad. Som jag har skrivit om tidigare här på Arkatays blogg i ett inlägg kallat ”Vänd upp och ner på det – och bli mer framgångsrik!” är att ha koll på kvalitetsstyrningen en av de största nyckelfaktorerna till framgång att leverera i tid och inom budget!

Att inte ha koll på kvalitetsstyrningen är att be om förseningar och högre kostnader eftersom kvalitetsbristerna allra senast kommer upp till ytan när produkten levereras och då måste åtgärdas. Ofta både dyrt och sent.

Låt oss först titta på några bra referenser inom kvalitetsstyrning för att därefter bli hands on och svara på frågan ”hur kommer jag igång rent praktiskt i mitt projekt”?

Läs mer

Monte Carlo-simulator

Varför blir det inte som vi tänkt oss?

Har du någonsin lagt en budget som du varit villig att ta gift på?

Då är du troligtvis antingen
A: finanschefens ärkefiende för att du tillskansar dig vansinniga marginaler som ligger outnyttjade
B: överdrivet nyfiken på vad som händer när vi dör
C: lite väl självsäker för ditt eget bästa

De flesta av oss vet om att även en mycket bra budget med största sannolikhet inte kommer att falla ut exakt som planerat och att det inte är helt ovanligt med oförutsedda utvecklingar som kan ge stora avvikelser. Vi har lärt oss att leva med den osäkerheten, men det är sällan vi gör något åt att faktiskt ta kontroll över den. Att ens tala om sannolika lägsta och högsta värden annat än väldigt svepande är rätt ovanlig, än mindre att definiera deras konfidens. Så vad kan vi göra då?

Läs mer

Informationssäkerhet, projekt och människor

Man ser dagligen artiklar på olika forum om informationssäkerhet. Vad kan det begreppet egentligen omfatta? Enkelt uttryckt är det vad det låter som, information som man vill hålla säker. Enklast är att relatera till bankkontonummer, kontokortsnummer och annan stöldbegärlig information. Det vet vi redan att man skall vara ytterst försiktig med. Men kände ni till att man i dagens läge med hjälp av så få som 2 till 3 enskilda bitar information enkelt kan härleda vem den informationen tillhör? Vi talar alltså om information som var och en för sig inte nödvändigtvis pekar ut någon specifik, t ex postort, förnamn, arbetsgivare.

Läs mer

Kommunikationstips inför nya projekt

”God kommunikation är kritisk för att ditt projekt ska lyckas”

”Den viktigaste egenskapen för en projektledare är ett kommunikativt ledarskap”

”Organisationer med god kommunikationsförmåga har dubbelt så många framgångsrika projekt”

Det finns mängder av studier, rapporter och goda bevis för att kommunikationen i ett projekt är rent livsavgörande för framgång, men något jag upplever ofta förbises i när man talar kommunikation i projekt är vikten av att leda kommunikationsarbetet – inte bara att vara en kommunikativ ledare själv. Det är särskilt viktigt i projekt eller program med många berörda, stora förändringar, svåra frågor, känsliga element och komplexa mål.

Läs mer

Myter och missförstånd om ISO9001

ISO 9001 är en standard som många har en relation till och många gånger är det som en syskonkärlek – lite kärlek och lite hat. I detta blogginlägg tänkte jag kommentera några vanliga kommentarerna jag brukar få om ISO9001. Så här kan det låta:

  • ”Vad är det för poäng med ISO9001 när man kan kvalitetssäkra en låg nivå?”
  • ”LEAN är mycket bättre än ISO9001 som bara skapar byråkrati.”

Läs mer

Hur förväntar vi oss att våra KPIer skall bete sig och vad gör vi om de går åt fel håll?

De flesta större organisationer har etablerade mätningar för att styra verksamheten och för att få tidiga indikationer på att någon variabel är på väg åt fel håll. Det är nästan undantagslöst en angelägenhet för den högre ledningen att komma överens om ett antal mätningar vars resultat man sedan håller folk ansvariga för och baserar utfallet i sina bonussystem på och så vidare. KPIer är med andra ord viktiga. En utförlig beskrivning hittar man i blogginlägget Gemensam bild av verkligheten.

När vi sätter upp ett mätsystem i ett projekt eller för en organisation har vi förhoppningsvis gjort ett grundligt förarbete när vi valde ut mätpunkter och KPIer.

Läs mer

Är du Projektledare eller Projekt-Ledare?

Den vanligaste översättning till engelska av ordet projektledare är project manager.

Med jämna mellanrum kommer det mer eller mindre intressanta inlagor i debatten som handlar om leders versus managers. Oftast framställs i den debatten leaders som det eftersträvansvärda och managers som det man inte vill vara. Leaders brukar utmålas som de som får följare genom sin personlighet, som de kreativa och de modiga. Managers å andra sidan beskrivs som formellt tillsatta, regelstyrda ”ordnung muss sein” människor.

Inte särskilt kul för den som har yrket project manager, eller hur? Läs mer

Till våra fantastiska kunder: Tack för Gasellen!

Ni, våra kära kunder, är modiga, ni är insiktsfulla och ni är i full färd med att bli bättre än era konkurrenter.

Ert mod visar sig tydligt i att ni vågar, ärligt och på riktigt, ifrågasätta hur ni åstadkommer förändring i dag och hur ni kan göra det bättre. Ni väljer aktivt att kombinera er egen kompetens, er domänkunskap och den djupa förståelsen för den egna verksamheten med motsvarande expertkunskap inom projekt-, program- och portföljhantering. Det visar på en stor insikt om hur man på riktigt åstadkommer en ökad förmåga till projektframgång. Detta leder till att ni blir bättre på att implementera förändring, bättre på att göra snabba omställningar och bättre på att exekvera er strategi. Mer värdefulla konkurrensfördelar är svåra att hitta i dagens dynamiska och tempofyllda näringsliv!

Det är tack vare förtroendet från er som vi nu, snart fem år efter att vi startade vår resa mot att göra hållbar projektframgång till det nya normala, kan stanna upp ett par ögonblick och se tillbaka på en fantastisk utveckling. En utveckling som nu uppmärksammas även av Dagens Industri som nyss tilldelat oss utmärkelsen Di Gasellföretag 2015! Utmärkelsen ges till svenska bolag som lyckas kombinera snabb tillväxt med positivt resultat och sunda finanser under en fyraårsperiod. Ni kan förstå att vi är stolta!

Läs mer

PROSCI change management

PROCSI är en amerikansk organisation som under 16 år har forskat på förändringsledning. Ett stort antal organisationer från hela världen har tillfrågats om hur de har jobbar med förändringsledning. Resultaten presenteras i en rapport som kommer ut vartannat år.

En stor andel av projekt som sker inom en organisation har det gemensamma att nyttorna beror till en övervägande del på människorna i organisationen. Trots detta reflekterar inte fördelningen av projektets budget mellan utveckling av projektets leverabler och förändring av människornas sätt att arbeta detta faktum.

Läs mer