PRINCE2 – en introduktion

PRINCE2 är en processdriven projektledningsmetodik som utvecklades av OGC i England, samma organisation som var med och tog fram bl.a. ITIL. PRINCE2 är en av de största projektledningscertifieringarna i världen med uppskattningsvis över 100 000 certifierade PRINCE2 Practitioners.

PRINCE2 är uppbyggt på 7 principer:

  • Kontinuerligt rättfärdigande av projektet
  • Lär från tidigare erfarenheter
  • Definierade roller och ansvarsområden
  • Hantera projektet med hjälp av faser
  • Hantera projektet genom undantagshantering
  • Fokusera på produkterna
  • Anpassa för att passa den miljö som projektet bedrivs i


Ett PRINCE2-projekt är uppbyggt av ett valfritt antal faser, dock minst två – varav en fas alltid är en initieringsfas och de övriga faserna är leveransfaser. Innan projektet formellt startas ingår ett antal aktiviteter som att sätta projektledarens och styrgruppens ansvar, lära från tidigare erfarenheter, samla in acceptanskriterier från intressenter och att ta fram ett utkast på business case. Vid beslutspunkten att initiera ett projekt ingår även det en plan för initieringsfasen – den fas där projektplanen tas fram. Eftersom PRINCE2 bygger på kontinuerligt rättfärdigande av projektet, så omvärderas projektets business case efter varje fas i projektet. En viktig poäng som PRINCE2 gör är att ett business case inte är detaljerat förrän man har en plan för hela projektet.

PRINCE2 är en skalbar metodik, och kan anpassas för små som stora projekt. Det är ett tydligt definierat ramverk med roller, ansvar, principer och processer som är lätta att ta till sig. PRINCE2 är öppet (public domain), flexibelt och växer snabbt. I vissa länder som England och Danmark är det nästan obligatoriskt som projektledare, på grund av krav från offentlig sektor.

PRINCE2 är definitivt något att hålla ögonen på.

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>