Pulsen – ett effektivt sätt att uppdatera status i projektet

Oavsett storlek på projekt finns ett behov av statusuppdateringar. Ett sätt att samla in status är att hålla korta möten med projektmedlemmarna. Ett namn på denna typ av möten som förekommer är Pulsen (eller Pulse meeting). Mötet skall vara kort, 10-30 minuter beroende på hur projektet är uppbyggt. 

Mötet kan vara virtuellt eller så samlar man alla berörda projektmedlemmar på samma plats. Varje projektmedlem går igenom aktuell status (till exempel tidplan, resurser och budget), vad som avslutats och vad som påbörjats. Problem eller risker som lyfts upp noteras och hanteras sedan utanför statusmötet. Schemalägg mötena en gång i veckan (oftare om situationen så kräver).

Statusen kan även kompletteras med en sammanställning på white board eller intranät. Använd pilar och färger som visar aktuell status samt framtida status. Vad som menas med framtida status beror på hur projekten ser ut. Det kan till exempel vara projektavslut eller nästa milstolpe. På detta sätt visualiseras projektets status mellan statusuppdateringarna även för de som inte är närvarande på mötet. Grönt indikerar att plan/budget följs, gult indikerar mindre avvikelser som är hanterbara, rött indikerar stora avvikelser som kräver eskalering/omfattande åtgärder.

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>