Rapid Planning Method

Jag lärde mig Rapid Planning Method av Jonas Denvall (en av Arkatays grundare), men efter lite Googlande, så verkar det komma från Anthony Robbins*.

Sättet att komma ihåg hur man gör är att Rapid Planning Method har en gemensam akronym (RPM) med ”Results”, ”Purpose” och ”Massive Action Plan” som utgör själva processen. Det är en effektiv metod, som man kan använda sig av på t.ex. en workshop för att på kort tid leverera något resultat. 

Använd den så här:

  1. Results – Definiera resultat som ni vill uppnå
  2. Purpose – Definiera syftet med att uppnå resultatet
  3. Massive Action Plan – arbeta fokuserat, men flexibelt, för att uppnå det önskade resultatet

Den här enkla metoden fungerar väl i många sammanhang, och är något vi ofta använder på Arkatay för att snabbt få fokus på målet och syftet för att sedan på olika sätt nå till det definierade resultatet. Prova själva, så ska ni se att det fungerar!

*http://www.tonyrobbins.com/products/time-life-management/rapid-planning-method.php

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>