Rapport från 6th International Plenary on ISO/TC258 on Project, Programme and Portfolio Management in Toronto.

Denna vecka är Arkatay på plats i Toronto som en del av den internationella grupp som utvecklar ISO-standarder inom projekt-, program- och portföljområdet. För alla projektintresserade kan det vara värdefullt att få en överblick av vilket arbete som pågår och vilka standarder som förväntas publiceras de kommande åren. Denna rapport gör ett försök att ge en summerad bild av detta.

Deltagare i Toronto

Den kommitté som arbetar med dessa standarder kallas ISO/TC 258 Project, programme and portfolio management , och består av 36 medlemsländer, 10 observerande länder samt en handfull samarbetsorganisationer, såsom PMI och IPMA. I Toronto möts denna vecka 80 personer från 19 länder. Arkatay är en av 7 deltagare i den svenska delegationen, som administreras av SIS, Swedish Standards Institute.

  • Kommittén har hittills publicerat två internationella standarder:
    ISO 21500, ”Guidance on project management”, publicerades 2012, och översattes samma år till svenska, ”Vägledning för projektledning – Begrepp och processer”.
  • ISO 21504, ”Project, programme and portfolio management – Guidance on portfolio management” publicerades nu i juli 2015. Under hösten kommer SIS att initiera en svensk översättning, som sannolikt lanseras under inledningen av 2016.

Det pågår intensivt arbete i den internationella kommittén för att utveckla följande nya standarder:

  • ISO 21505, ”Governance of project, program, and portfolio management” är en standard som syftar till att ge vägledning för styrning inom hela projekt-, program- och portföljdomänen. Arbetet är nu i en fas som kallas Draft International Standard (DIS), och är ute på remiss för de olika ländernas röstning och kommentarer. Beroende på utkomsten från remissen kan standarden komma att publiceras under första halvåret 2016.
  • ISO 21503, ”Program management. Guidelines for managing project programmes” är en vägledande internationell standard för programledning. Arbetet har inte kommit riktigt lika långt som ISO 21505, och är in fas som kallas Committee Draft (CD). Möjlig publicering ligger sannolikt i slutet av 2017.

Utöver arbetet med att utveckla nya internationella standarder arbetar kommittén även med följande aktiviteter:

  • Harmonisering av terminologi. Det är allmänt känt att det är en utmaning att nå konsensus kring terminologin inom projekt-, program- och portföljdomänen. Det är ett av kommitténs viktigaste uppgifter att driva på utvecklingen av konsensus.
  • Utvärdering av ISO 21500. Senast 2017 ska kommittén ta beslut om att antingen uppdatera, dra in eller lämna ISO 21500 oförändrad.

Arkatay har en stark passion för att bidra till utvecklingen av, samt för att sprida, global god praxis. Vi är övertygade om att internationella god praxis-standarder bidrar till att öka mognaden i projektvärden, och utvecklingen ligger helt i linje med vårt syfte att göra hållbar projektframgång till det normala.

Om ni har frågor eller funderingar kring arbetet med internationella standarder inom projektområdet blir vi mycket glada över dialog.

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>