Socialt ansvarstagande i ledningssystem

Socialt ansvarstagande i ledningssystem – nytt internationellt standardiseringsarbete

Denna vecka påbörjas ett nytt internationellt standardiseringsarbete, http://www.sis.se/IWA-on-ISO-26000, som ska att länka samman god praxis inom socialt ansvarstagande med certifierbara ledningssystem. 60 personer från 24 olika länder träffas i Stockholm för att producera en ”IWA” – International Workshop Agreement. En IWA är den snabbaste formen av internationellt standardisering, målet är att leverera ett dokument i maj efter bara två möten.

Arkatay engagerar sig i arbetet genom Jonas Denvall, som är en av de nominerade experterna från den svenska standardiseringsorganisationen SIS. Vårt volontärsengagemang i SIS är en viktig och naturlig del i vår satsning på Sustainable Project Management. Vi ser det som vår uppgift att länka samman god praxis inom hållbarhet med god praxis inom projektledning.

ISO 26000, Socialt Ansvarstagande, är en vägledande standard för hur organisationer kan applicera god praxis inom socialt ansvarstagande, och därmed bidra till hållbar utveckling. Standarden är ett resultat av det största ISO-projektet hittills, med fler än 400 experter involverade under 6 år. Dokumentet är allmänt ansett som den mest förankrade konsensusstandarden för hur en organisation kan bidra till hållbar utveckling.

ISO-standarder som beskriver ledningssystem som organisationer kan certifiera sig mot, exempelvis ISO 9001 och ISO 14001, tillhör de mest välanvända standarderna. Årligen certifieras miljontals organisationer världen över. Än så länge saknas det dock standarder som möjliggör för organisationer att certifiera sitt arbete med socialt ansvarstagande.

Det har ofta uttryckts behov av att kunna certifiera en organisations arbete med hållbarhetsfrågor ur det holistiska perspektiv som socialt ansvarstagande beskriver, som inkluderar både miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Därför ska nu IWA 26, ”Using ISO 26000 guidance on social responsibility in management systems” tas fram som ett första steg i att möta detta behov.

Vill du veta mer? Hör av dig till info@arkatay.se

Socialt ansvarstagande definieras enligt ISO 26000 som: ”en organisations ansvar för den påverkan som organisationens beslut och aktiviteter har på samhälle och miljö och som genom transparent och etiskt uppförande:

— bidrar till hållbar utveckling, inklusive hälsa och välfärd i samhället,

— tar hänsyn till intressenters förväntningar,

— är förenlig med tillämpliga lagar och i överensstämmelse med internationella uppförandenormer,

— är integrerat i hela organisationen och praktiseras i dess relationer”

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>