Taggad: intressenthantering

Definition av intressent (stakeholder)

Det är en liten nyansskillnad i definitionerna av en intressent i PMBOK® Guide, 5th edition och ISO 21500 för projektledning. Båda definitionerna definierar en intressent som någon som kan påverka, bli påverkad eller upplever sig som påverkad (”affect, be affected by, or perceive itself to be affected”) av projektet. Skillnaden ligger i vad ”någon” är. PMBOK® Guide säger att det är en individ, grupp eller organisation (”individual, group, or organization”), medan ISO 21500 säger att det är en person eller organisation (”person or organization”). 

Läs mer

Coachande förhållningssätt

Som projektledare är det bra att ha ett coachande förhållningssätt till sin grupp. Det innebär att man inte löser alla problem åt gruppen, utan att man istället genom kraftfulla frågor låter gruppen komma fram till en lösning. Fördelen är att gruppen blir mer engagerad och de får en bättre bild av målen och sätten att nå dit. Kraftfulla frågor är frågor som gruppen eller individen inte tänkt på tidigare, och märks bäst genom att det uppstår en tystnad när gruppen funderar på frågan. 

Läs mer

Stakeholder management – hur hittar man intressenterna?

En viktig aktivitet som man ska göra så tidigt som möjligt i ett projekt är att identifiera intressenter. En intressent är någon som påverkas av eller påverkar projektet. Genom att kartlägga intressenter, så får man en lista på personer som kravställer projektet, eller som man behöver kommunicera löpande med. Det kan vara intressenter inom företaget, eller någon externt som t.ex. media, politiker och allmänheten. Intressenter utgör basen för bland annat kommunikationsplanen i projektet. 

Läs mer

Att använda e-post som projektledare

Här är lite tips som vi på Arkatay sammanställt om saker man bör tänka på när man skickar e-post som projektledare:

Rubrikerna: Säkerställ at rubrikerna på dina e-post är relevanta, så att de är lätta att hitta i efterhand och tydligt beskriver innehållet

Fokus: Undvik e-post-hydran, där man har många olika skilda ämnen i samma e-post. Det leder ofta till att man får svårt att hugga av alla huvuden.

Numrera frågor: Om det finns flera saker i ett e-post som man vill ha svar på, så kan man numrera varje fråga – det ökar sannolikheten att få svar på samtliga frågor vädligt mycket

Läs mer

Kartlägg alla antaganden

Finns det outtalade antaganden i ditt projekt? För några år sedan fick jag höra uttrycket:

Assumptions is the mother of all fuckups

Och jag kan bara hålla med. Projektledare antar att de ska få vissa resurser, att beställarna ska finnas tillgängliga, att leverantörer ska leverera i tid och massor av annat. Och när det inte blir som man antagit – så spårar projektet ur och man får lägga massor av tid att få det på banan igen. Enligt PMBOK® Guide så ska man dokumentera sina antaganden, och under riskhantering har de även en teknik som kallas ”assumptions analysis”, som innebär att man utvärderar sina antaganden utifrån ett riskperspektiv. 

Läs mer