Taggad: kommunikation

Vad ska man med en WBS till?

En WBS används för att på ett enkelt, tydligt och överskådligt sätt kommunicera omfattningen av hela projektet till olika intressenter. Det är också ett verktyg för att följa upp och rapportera status i projektet. Eftersom olika intressenter kan vilja ha olika vyer av projektet, så kan man ibland behöva olika sorters WBS:er. Man skulle kunna ha WBS:er med olika fokus, t.ex: produkter, tjänster, faser och ansvar.

Läs mer

Reellt ledarskap i ett virtuellt team

Att leda ett team som är virtuellt, det vill säga tillfälligt eller permanent geografiskt utspritt, medför en del utmaningar och eftersom det är en allt vanligare situation kan det vara väl värt att fundera över hur dessa kan hanteras. Vi listar här några av aspekterna och föreslår angreppssätt. 

Läs mer

Är du lätt att jobba med?

Det finns många attraktiva personlighetsdrag och beteenden. Några av dessa används frekvent, kanske för ofta, i presentationer av den egna profilen. Oavsett om det är på ett CV, i en arbets- eller uppdragsansökan eller vid en muntlig presentation så saknas sällan formuleringar som ”drivande”, ”självgående”, ”stor social förmåga” och ”duktig kommunikatör” när en projektledare beskriver sig. Jag påstår inte på något sätt att detta inte stämmer, det gör det säkerligen och det är precis det som är min poäng. Dessa egenskaper är snarast sanitetsfaktorer för en person som effektivt ska åstadkomma förändring genom att leda andra individer. Inte något som sätter dem isär från andra. 

Läs mer

Att använda e-post som projektledare

Här är lite tips som vi på Arkatay sammanställt om saker man bör tänka på när man skickar e-post som projektledare:

Rubrikerna: Säkerställ at rubrikerna på dina e-post är relevanta, så att de är lätta att hitta i efterhand och tydligt beskriver innehållet

Fokus: Undvik e-post-hydran, där man har många olika skilda ämnen i samma e-post. Det leder ofta till att man får svårt att hugga av alla huvuden.

Numrera frågor: Om det finns flera saker i ett e-post som man vill ha svar på, så kan man numrera varje fråga – det ökar sannolikheten att få svar på samtliga frågor vädligt mycket

Läs mer

Lessons Applied

På en presentation hörde jag talas om ett företag som hade börjat med ”Lessons Applied”, där varje projekt tvingades läsa igenom minst tre tidigare projektutvärderingar och sammanställa vad det innebar för det egna projektet. Prince2 kräver också att man på ett tidigt stadie lär sig från andra projekt och sammanställer det (i en ”lessons log”).

Men istället för att vänta på att andra projekt ska producera Lessons Learned-dokumentation, så bör varje nytt projekt ta ansvar för att lära sig från tidigare projekt. I organisationer där man inte är så bra på att göra projektutvärderingar, eller att sammanställa dem på något bra sätt, så bör man ändå arbeta med lärdomar från tidigare projekt.

Läs mer