Taggad: scope management

Vad ska man med en WBS till?

En WBS används för att på ett enkelt, tydligt och överskådligt sätt kommunicera omfattningen av hela projektet till olika intressenter. Det är också ett verktyg för att följa upp och rapportera status i projektet. Eftersom olika intressenter kan vilja ha olika vyer av projektet, så kan man ibland behöva olika sorters WBS:er. Man skulle kunna ha WBS:er med olika fokus, t.ex: produkter, tjänster, faser och ansvar.

Läs mer

WBS och nedbrytning av projektets resultat

Någonting som är viktigt för en framgångsrik leverans av projekt är nedbrytning av resultatet i dess beståndsdelar. PMBOK® Guide kallar det här för WBS – Work Breakdown Structure, och principen förekommer även i många andra metoder. Det är en hierarkisk nedbrytning av omfattningen i projektet, och kan anta en grafisk trädform, en text-outline eller i vissa fall som en hiearki i Excel. 

Läs mer