Taggad: tekniker

Tips om mötesanteckningar

På följande blogginlägg finns lite tänkvärdheter angående den ädla konsten att skriva minutes of meeting: http://blog.cyberlis.com/2012/04/30/gotta-minutes.aspx, där man bland annat kan läsa följande:

Bottom Line: get it in writing and have it accepted into the record by the attendees and you don’t have to worry about ambiguity in future.

Läs mer

1-on-1 – ett kraftfullt verktyg även för projektledare

Det finns säkerligen lika många verktyg, metoder och processer inom ledarskap och projektledning som det finns tillfällen att applicera dem på. Vissa grandiosa och nästan skrämmande i sin spännvidd, andra enkla, lättförklarliga och redo att användas från första gången du hör talas om dem. Inte sällan tillhör de riktigt kraftfulla verktygen den senare kategorin och att 1-on-1-möten är en av dessa tycker nog de flesta som provat – och gett det en ärlig chans. Det fungerar lika bra i din roll som linjechef som projektledare med underställda projektmedarbetare.

Läs mer

Stakeholder management – hur hittar man intressenterna?

En viktig aktivitet som man ska göra så tidigt som möjligt i ett projekt är att identifiera intressenter. En intressent är någon som påverkas av eller påverkar projektet. Genom att kartlägga intressenter, så får man en lista på personer som kravställer projektet, eller som man behöver kommunicera löpande med. Det kan vara intressenter inom företaget, eller någon externt som t.ex. media, politiker och allmänheten. Intressenter utgör basen för bland annat kommunikationsplanen i projektet. 

Läs mer

Pulsen – ett effektivt sätt att uppdatera status i projektet

Oavsett storlek på projekt finns ett behov av statusuppdateringar. Ett sätt att samla in status är att hålla korta möten med projektmedlemmarna. Ett namn på denna typ av möten som förekommer är Pulsen (eller Pulse meeting). Mötet skall vara kort, 10-30 minuter beroende på hur projektet är uppbyggt. 

Läs mer

Coachande ledarskap – en enkel process

Genom ett coachande förhållningssätt kan man som projektledare bygga motivation och öka prestationen. När coaching fungerar är det oerhört kraftfullt, och man bör alltid börja med att försöka få projektdeltagarna att på egen hand komma fram till mål och de första stegen mot målen. Som coach är man aktivt lyssnande och ställer kraftfulla frågor, samtidigt som man har en stark tro på individens kapacitet och förmåga att själv nå sina mål. 

Läs mer

Rapid Planning Method

Jag lärde mig Rapid Planning Method av Jonas Denvall (en av Arkatays grundare), men efter lite Googlande, så verkar det komma från Anthony Robbins*.

Sättet att komma ihåg hur man gör är att Rapid Planning Method har en gemensam akronym (RPM) med ”Results”, ”Purpose” och ”Massive Action Plan” som utgör själva processen. Det är en effektiv metod, som man kan använda sig av på t.ex. en workshop för att på kort tid leverera något resultat. 

Läs mer