Taggad: utvärdering

Riskprojekt i projektportföljen

Mäter ni om ett projekt är lyckat på uppfyllelse av tid, omfattning och kostnad? Har ni några högriskprojekt i er organisation? I så fall borde ni fundera över er portföljstrategi. Riskprojekt bör inte bedömas på samma sätt som andra projekt. Om en projektledare misslyckas leverera till ett visst datum och till en viss kostnad, men det var ett högriskprojekt som trots kostnaderna och tiden kommer betala tillbaka sig flera gånger om – är det då ett misslyckat projekt? Under sådana förutsättningar behöver man antingen vara frikostig med svängrummet för tid, kostnad och omfattning – eller så mäter man projektet annorlunda. 

Läs mer

Lessons Learned

De flesta organisationer har tyvärr svårt att lära av sina misstag. En del misstag upprepas vid varje projekt, andra kommer i tre- till femårscykler. En anledning till detta är att det brister ilessons learned-processerna inom organisationen. Ofta görs det inte lessons learned på grund av tidsbrist, verklig eller upplevd, och i de fall de görs så försvinner de i dokumentarkiv där de inte gör någon nytta.

Läs mer