Tekniker för att identifiera risker

Förutom PMBOK® Guide, så ger PMI ut ett antal andra publikationer, bland annat ”practice standards” som erbjuder riktlinjer för viktiga processer. Det finns bland annat en sådan för riskhantering, som erbjuder lite mer djuplodande innehåll kring riskhantering. 

Bland annat beskrivs lite olika angreppssätt för att hitta risker:

Dåtid – Analys av historiska data

Leta efter relevanta händelser i det här projektet eller andra liknande projekt. Checklistor brukar baseras på historiska data.

Nutid – Nulägesanalys

Utan externa referenspunkter undersöks det egna projektets nuläge kritiskt för att hitta osäkerheter som kan påverka projektet. Genomläsning av projektdokumentation och granskning av antaganden är exempel på sådana tekniker.

Framtid – Kreativa tekniker

Utnyttjandet av intressenters kreativitet och fantasi för att tänka ut möjliga risker. Det kan göras individuellt eller i grupp, strukturerat eller ostrukturerat, men är alla beroende av den kreativa förmågan. Brainstorming är ett vanligt förekommande sätt att hitta risker.

Ett företag som har kommit väldigt långt i sitt arbete med riskhantering berättade att de väljer att använda checklistor först efter att de haft brainstormingsessioner – för att inte checklistorna ska hämma deltagarnas kreativitet.

Risker som hittas bör beskrivas med risk, orsak och effekt enligt PMI, t.ex. genom att varje risk beskrivs i formen ”På grund av [orsak], kan [risk] inträffa, vilket leder till [effekt]”. Risker dokumenteras i ett riskregister, med en ägare för varje risk.

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>