Vad är PRINCE2

Undrar du vad PRINCE2 är för någonting? PRINCE2 är världens största certifiering med mer än en miljon certifierade runt hela världen. PRINCE2 är en skalbar metodik, och kan anpassas för små som stora projekt. Det är ett tydligt definierat ramverk med roller, ansvar, principer och processer som är lätta att ta till sig. PRINCE2 är öppet, flexibelt och växer snabbt. I vissa länder som England och Danmark är det nästan obligatoriskt att vara certifierad i PRINCE2 som projektledare, bland annat på grund av krav från offentlig sektor. Vi har skrivit ihop en kort sammanfattning på två A4-sidor, med det viktigaste, utbredning och trender, som du kan ladda hem här:

PRINCE2 – Executive Summary

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>