Varför certifiera sig som projektledare? Vilken certifiering ska man välja?

Arkatay har som ambition att höja projektmognaden i Sverige – bland annat genom att erbjuda certifierings-förberedande utbildningar inom projektledning. Genom certifierade projektledare säkerställs att organisationers projekt leds av personer med rätt kunskap, kompetens och erfarenhet. 

Vi rekommenderar att du som seriös projektledare certifierar dig för att:

  • Du får ett bevis på din professionella kompetens och erfarenhet
  • Du ökar ditt värde på arbetsmarknaden
  • Du skapar möjligheter för fortsatt karriärsutveckling
  • Du ökar din egen och din organisations trovärdighet
  • Du lär dig en global nomenklatur för projektledning


Det finns idag två globalt etablerade organisationer som certifierar inom projektledning – PMI och IPMA – vilka båda arbetar utifrån internationellt erkända ramverk.

PMI, Project Management Institute, är en ursprungligen amerikansk organisation med över 460 000 certifierade från drygt 180 länder. Den teoretiska grunden är samlad i PMBOK® Guide, A Guide to the Project Management Body of Knowledge.


IPMA, International Project Management Association, är en organisation med europeisk ursprung som har ICB, IPMA Competence Baseline, som referensram. Ca 130 000 personer från ett 40-tal länder är idag certifierade genom IPMA.

Såväl IPMA:s som PMI:s certifieringar visar att du som projektledare har erfarenhet, förstår vad projektledning handlar om och har bevisat dina kunskaper genom ett skriftligt prov. PMBOK® Guide och ICB är granskade mot varandra och det finns inga motstridigheter mellan dem.

Den stora skillnaden mellan certifieringarna är att IPMA i sina högre certifieringar även utvärderar beteendekompetens. Det betyder att kandidaternas beteende bedöms under en workshop och i en intervju, vilket gör processen för att certifiera sig mer omfattande än för PMI:s motsvarande certifieringar.

Vilken certifiering ska man välja?

Den vanligaste certifieringen från PMI är Project Management Professional (PMP)®, som riktar sig till erfarna projektledare. IPMA har två certifieringar – IPMA Nivå C och IPMA Nivå B – för projektledare respektive seniora projektledare. Utöver dessa finns även så kallade instegscertifieringar för projektledare i början av karriären – Certified Associate in Project Management  (CAPM)® och IPMA Nivå D.

PMI- och IPMA-certifieringarna är likvärdiga inom de flesta branscher. Inom Europa är såväl IPMA som PMP välkända, men på amerikanska företag är PMP betydligt vanligare.

Välj PMP:

  • Om du prioriterar att nå din certifiering så fort som möjligt.
  • Om du på det mest kostnadseffektiva sättet vill få ett välrenommerat certifikat.

Välj IPMA-C eller IPMA-B:

  • Om du prioriterar att få ut så mycket kompetens- och ledarskapsutveckling som möjligt under studietiden.
  • Om du samtidigt vill kartlägga din kompetens inom projektledning och ta fram en långsiktig utvecklingsplan.

Välj CAPM eller IPMA-D:

  • Om du befinner dig i början av din karriär som projektledare.

Översikt över de vanligaste certifieringarna från PMI och IPMA

CAPM PMP IPMA-D IPMA-C IPMA-D
Krav på PL-erfarenhet utan bachelor-examen 1 år* 5 år 0 år 3 år 5 år
Krav på PL-erfarenhet med bachelor-examen 1 år* 3 år 0 år 3 år 5 år
Krav på erfarenhet från komplexa projekt 3 år
Krav på utbildning inom projektledning 23 h 35 h
Kostnad för certifiering $300 $555 $450 $1225 $1425
Bedömning av metodkompetens
Bedömning av beteendekompetens
Skriftligt prov
Självutvärdering
Projektrapport
Workshop & intervju
Antal certifierade 13 300 412 600 90 800 32 300 7 100
Vanlig kurslängd 23-40 h 21-40 h 40-72 h 40-72 h 40-72 h
Rekommenderade självstudier (utöver kurs) 80 h 80 h 80 h 80 h 120 h

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>